Základní škola a mateřská škola Blížejov

Kontakt
IČO 709 97 683
Telefon +420 379 428 940
+420 734 768 488
Napište nám zsblizejov@razdva.cz

 


                 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166

 

              fpe_logo           

      

Tato škola je zapojena jako partner do projektu: ,,Cesty k inkluziˮ

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166

      Garantem projektu je Pedagogická fakulta ZČU Plzeň

 

 


 

                                          Kontakty školy

Základní škola a mateřská škola Blížejov, příspěvková organizace

Adresa : Blížejov 92, 346 01 Horšovský Týn

IČO : 709 97 683

E-mail : zsblizejov@razdva.cz

Tel. č. :  +420 379 428 940, +420 734 768 488

ID datové schránky : t4sg9r

 

Ředitelka : Mgr. Dagmar Hanzalová

E-mail : dhzsbl@centrum.cz

Tel. č. : +420 724 046 381

 

Zástupkyně ředitelky : Ing. Martina Hrubá

E-mail :  mhzsbl@centrum.cz

Tel. č. : +420 379 428 940

 

Účetní školy : paní Drahomíra Kastnerová

E-mail : ucetnizsblizejov@seznam.cz

Tel. č. : +420 703 187 527

 

Školní družina

E-mail : sdzsbl@centrum.cz

Tel. č. 379 428 940

Mateřská škola Blížejov

 

E-mail 1. třída: msblizejov@atlas.cz
 
E-mail 2. třída: msblizejov.2@seznam.cz

Tel. č. : +420 604 229 251

 

Školní jídelna Blížejov

E-mail : jidelnablizejov@seznam.cz

Tel. č. : +420 379 428 950

 

Odloučené pracoviště : Mateřská škola Lštění

Adresa : Lštění 1, 346 01 Horšovský Týn

E-mail : mslsteni@seznam.cz

Tel. č. : +420 379 494 357