Základní škola a mateřská škola Blížejov

Kontakt
IČO 709 97 683
Telefon +420 379 428 940
+420 734 768 488
Napište nám zsblizejov@razdva.cz

Složení školské rady

Členové  školské rady z řad rodičů  : 
(volby proběhly dne 24. 4. 2018 před schůzkou SRPDŠ viz záznam)
pí. Jana Belfínová
p. René Bárta
pí. Marie Blahníková

Členové  školské rady z řad učitelů : 
(volby proběhly dne 24. 4. 2018 na pedagogické radě školy viz záznam)
Mgr. Josef Fejtek
Mgr. Iva Dostálová (změna dne 5.9.2019)
Mgr. Petra Křížová

Členové  školské rady z řad obecního zastupitelstva:
p. Křepel Jaroslav
Ing. Václav Jakubše
p. Císař Jiří

 

Předseda školské rady: pan René Bárta

Místopředsedkyně školské rady: paní Marie Blahníková

Zapisovatelka: Mgr. Petra Křížová

 

V Blížejově                                                                     Dne: 21. 5. 2018