Základní škola a mateřská škola Blížejov

Kontakt
IČO 709 97 683
Telefon +420 379 428 940
+420 734 768 488
Napište nám zsblizejov@razdva.cz

Poskytování informací dle zákona 106/1999 v planém znění

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

1. Název organizace

Základní škola a mateřská škola Blížejov, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení organizace

Zřizovatel: Obec Blížejov, Blížejov 151, Horšovský Týn, 346 01

 

3. Organizační struktura organizace

Základní škola (I. i II. stupeň)

Školní družina (2 oddělení)

Mateřská škola Blížejov (2 třídy)

Mateřská škola Lštění – odloučené pracoviště (1 třída)

Školní jídelna

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní adresa

Základní škola a mateřská škola Blížejov

Blížejov 92

Horšovský Týn

346 01

 

4.2 Adresa školy pro osobní návštěvy

Základní škola a mateřská škola Blížejov

Blížejov 92

Horšovský Týn

346 01

 

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden - červen a září - prosinec.

Pondělí - Pátek
7:30 - 14:00 hod.

 

4.4 Telefonní seznam

Základní škola: 379 428 940, 734 768 488 (ředitel, zást. ředitele)

Školní družina: 379 428 940 (ředitelna)

Mateřská škola Blížejov: 60 229 251

Mateřská škola Lštění: 379 494 357

Školní jídelna: 379 428 950 (vedoucí školní jídelny)

 

4.6 Iternetové stránky

www.zsblizejov.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

zsblizejov@razdva.cz

 

4.8 RED IZO

650049349

 

4.9 Datová schránka

t4sg9r

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:762654369

kód banky: 0800

 

6. IČO

70997683

 

7. DIČO

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

ŠVP ZŠ

ŠVP MŠ

ŠVP ŠD

 

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v ředitelně školy v úředních hodinách.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

Postup při elektronickém podání.

 

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

 

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

 

13. Předpisy

13.1 Nejdůležitější používané předpisy


Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

 

14. Úhrady za poskytování informací
14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

 

15. Podané žádosti o informace a odpovědi na žádosti

Rok 2016  … bez žádostí o informace

Rok 2017 … bez žádostí o informace

Rok 2018

Žádost 1-2018

Odpověď na žádost 1-2018

Rok 2019  … bez žádostí o informace

 

16. Výhradní licence, poskytnuté dle § 16a, ods. 7

V současné době nejsou pro ZŠ a MŠ Blížejov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

            Výroční zpráva za rok 2016

            Výroční zpráva za rok 2017

            Výroční zpráva za rok 2018

            Výroční zpráva za rok 2019