Základní škola a mateřská škola Blížejov

Kontakt
IČO 709 97 683
Telefon +420 379 428 940
+420 734 768 488
Napište nám zsblizejov@razdva.cz

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o novém metodickém pokynu Jak postupovat v případě nemoci dítěte.

S přáním pevného zdraví

vedení školy

 


Vážení rodiče,

Vzhledem k současné situaci Vás prosím o spolupráci při dodržování všech hygienických požadavků při zahájení a během výuky vašich dětí.

Děti jsou povinny nosit do školy 2 ks roušek v igelitovém sáčku. Dbejte na to, aby vždy měly dostatečný počet papírových kapesníků. Děti s alergií na desinfekční prostředky si musí nosit své vlastní prostředky na ošetření rukou.

Ve dnech 2. 9. – 11. 9. 2020 budeme v naší škole dodržovat přísnější režim – při vstupu do školy ve společných prostorách (chodby a toalety) budeme nosit roušky, pohyb v těchto prostorách minimalizujeme.  Ve třídách se děti budou pohybovat bez roušek.

Je naším záměrem děti na situaci s přísným režimem připravit a zároveň je v prvních dnech opětovného setkání před infekcí ochránit včetně Vás i nás učitelů.

 

První den nástupu dětí do školy nechávám nošení roušek na Vás rodičích.

 

1. 9. nastoupí děti MŠ II. hlavním vchodem do 7:40 hod., pokud je to možné, dodržujte tento čas i v následujících 14 dnech z důvodů minimálního setkávání dětí při nástupu do školy.

I. stupeň bude využívat při příchodu do školy hlavní vchod budovy, vstupovat budou jednotlivě v 7:45 – 7:55 hod. čekat budou před budovou školy bez zbytečného shlukování. První den školy si zde žáky vyzvednou třídní učitelé.

II. stupeň bude využívat při příchodu do školy kovové schodiště z boku školy, vstupovat budou jednotlivě, shromažďovat se budou za budovou školy, kde na ně první den budou čekat jejich třídní učitelé.

 

V novém školním roce 2020/21 přeji všem žákům naší školy,

mnoho úspěchů nejen ve škole, ale i v osobním životě,

rodičům velkou trpělivost při výchově svých dětí.

 

Dagmar Hanzalová

ředitelka školy

 

 


 

 

 Milí rodiče a milí žáci,

pokud budete chtít přiobjednat fotografie, můžete se přímo obrátit na Mgr. Michaelu Polívkovou t.č. 607 150 844 a nadiktovat číslo, které naleznete na zadní straně každé fotografie. Jako bonus máte možnost si nechat zaslat fotografii elektronicky na Váš email, který napíšete na: polivkovamichaela@email.cz

 

Objednané fotografie budou vydány s vysvědčením.

                                                                                 S pozdravem

                                                                                           vedení školy

            


Milí žáci,

v souladu s §24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. „Školský zákon“ vyhlašuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Blížejov ředitelské volno 29. června a 30. června – z technických a organizačních důvodů (dodělání plynu a další vzdělávání pedagogického sboru).

 

                                                                                  S pozdravem

                                                                                           vedení školy


 

Upozornění

 

Dítěti bude povolen vstup do školy nebo mateřské školy pouze po předložení ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ a změření teploty u vstupu do školy nebo mateřské školy.

 

 


 

Vážení rodiče,

obracím se na Vás ohledně docházky vašeho dítěte do základní školy od 25. 5. Nejprve si pozorně přečtěte dopis pana ministra a následně metodiku možnosti výuky na ZŠ na našich www stránkách – sekce Pro rodiče, popřípadě na nástěnkách tříd.

Pokud budete mít zájem umístit vaše dítě ve škole, je nutné, abyste respektovali všechna nařízení z dané metodiky stejně, jako je bude respektovat škola.

Vaše dítě bude umístěno po celou dobu v jedné vyučovací skupině a ta je neměnná. Bude nosit osobní ochranné pomůcky a dodržovat hygienická opatření, na která budou učitelé dohlížet.

Výuka bude probíhat denně 4.-5. hodin. Vzhledem k tomu, že se děti jednotlivých skupin nesmí na půdě školy setkávat, bude problematické zajišťovat provoz školní družiny v pěti odděleních, to budeme řešit podle vašeho zájmu.

Pro mladší děti 1. – 3. ročník budeme zajišťovat školní stravování ve školní jídelně, starší děti 4. – 5. ročník si mohou vyzvedávat oběd osobně do hygienicky zajištěných jídlonosičů.

Přihlášení žáci 9. ročníku mohou na konzultace nastoupit od 11. 5. vždy v pondělí, středu a pátek od 8:00 – 11:30 hod. Vedeny budou konzultace z M, Čj, Aj a naukového předmětu podle volby žáků na předcházející konzultaci. I zde platí, že složení skupiny je závazné a neměnné.

Své rozhodnutí nám sdělte nejpozději do středy 6. 5. prostřednictvím třídního učitele.

Všem přejeme pevné zdraví a na své žáky se těší vedení školy.

 


 

 

             Žádost k zápisu

                                    je ke stažení ZDE


Seznam přijatých žáků do 1. ročníku šk. r. 2020/21

ZDE

Veškeré zprávy pro rodiče budoucích prvňáčků naleznete v záložce Základní škola Blížejov - Nástěnky tříd - Předškoláci.


 

Dobrý den,

žádáme všechny, aby si z hygienických důvodů vyzvedli věci ze šatny (kufříky s VV a pytlíky s TV) . Nevyzvednuté věci budete mít u vchodu do školy. 

 


                 

 


 

                                      Kontakty školy

Základní škola a mateřská škola Blížejov, příspěvková organizace

Adresa: Blížejov 92, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 709 97 683

E-mail: zsblizejov@razdva.cz

Tel. č.:  +420 379 428 940, +420 734 768 488

ID datové schránky: h6zmbk8

 

Ředitelka: Mgr. Dagmar Hanzalová

E-mail: dhzsbl@centrum.cz

Tel. č.: +420 724 046 381

 

Zástupkyně ředitelky: Ing. Martina Hrubá

E-mail:  mhzsbl@centrum.cz

Tel. č.: +420 379 428 940

 

Účetní školy: paní Marie Blahníková

E-mail: ucetnizsblizejov@seznam.cz

Tel. č.: +420 703 187 527

 

Školní družina

E-mail: sdzsbl@centrum.cz

Tel. č.: 379 428 940

Mateřská škola Blížejov

 

E-mail 1. třída: msblizejov@atlas.cz
 
E-mail 2. třída: msblizejov.2@seznam.cz

Tel. č.: +420 604 229 251

 

Školní jídelna Blížejov

E-mail: jidelnablizejov@seznam.cz

Tel. č.: +420 379 428 950

 

Odloučené pracoviště: Mateřská škola Lštění

Adresa: Lštění 1, 346 01 Horšovský Týn

E-mail: mslsteni@seznam.cz

Tel. č.: +420 379 494 357